Legalizacja wag

Jedną z najważniejszych usług w naszej ofercie jest legalizacja wag. Ten zabieg jest niezbędny dla prawidłowego działania i długiej żywotności wagi. Dołożyliśmy starań, żeby proces legalizacji przebiegał szybko, sprawnie i był jak najmniej uciążliwy dla Twojej firmy.

Jak wygląda legalizacja wag w naszym wykonaniu? Przede wszystkim, gwarantujemy dojazd do miejsca użytkowania wagi, a także dbamy o odbiór urządzenia. W trakcie legalizacji zapewniamy również urządzenie zastępcze, tak byś mógł prowadzić działalność bez żadnych zakłóceń. W ramach usługi gwarantujemy także czyszczenie wag.

Potwierdzeniem przeprowadzenia legalizacji są naklejone na wadze cechy legalizacji oraz opcjonalne świadectwo legalizacji. Oprócz wag w klasie III mamy możliwości i narzędzia do legalizacji wag w klasie II oraz klasie I (tylko na miejscu użytkowania).

Z myślą o naszych klientach przygotowaliśmy również system, który w odpowiednim czasie automatycznie przypomini Ci o konieczności legalizacji wagi. Jak widzisz, pomyśleliśmy o wszystkim!

Serwis wag

Zapewniamy profesjonalny i kompleksowy serwis wag. Usługa dotyczy wszystkich wymaganych czynności: wymiana czujników tensometrycznych,  puszek sumujących, naprawa modułów wagowych, konserwacja konstrukcji, regeneracja pomostów, ciśnieniowe mycie wag. 

Obsługa serwisowa obejmuje  także wyczyszczenie wszystkich komponentów, wykrycie usterki oraz jej usunięcie. W przypadku kiedy naprawa będzie nie opłacalna zaproponujemy zastąpienie starej wagi nową. Wykonujemy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nadzór

Wagi to bardzo wrażliwe urządzenia, co sprawia, że regularnie powinny być poddawane określony usługom serwisowym. Korzystnie wpływa to nie tylko na ich żywotność, lecz przede wszystkim – niezawodność. Sprawna oraz dokładna waga gwarantuje doskonałą pracę firmy oraz zmniejsza ryzyko potencjalnych strat finansowych, spowodowanych na przykład niedokładnymi pomiarami.

Serdecznie zachęcamy do  podpisania indywidualnej  umowy na przeglądy serwisowe oraz legalizacje ponowne. Umowy serwisowe uwzględniają stałą gotowość na reakcję zespołu serwisowego w przypadku wystąpienia awarii oraz gwarantują pierwszeństwo w działaniach serwisowych.

Wzorcowanie wag

W naszej firmie wykonujemy również wzorcowanie wag laboratoryjnych mechanicznych i elektronicznych. Wystawiamy świadectwo wzorcowania z dokładną listą wskazań w wybranych punktach pomiarowych wagi. Prawidłowo przeprowadzone usługa wywzorcowanie wagi gwarantuje dokładne wyniki, a przy tym minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek, które mogą się okazać kosztowne dla Twojej firmy, a których usunięcie często wymaga dużych nakładów czasowych.