Usługi

Legalizacja wag

Świadczymy usługi legalizacji wag każdego typu. Możliwość przeprowadzenia usługi w miejscu użytkowania wagi. Odbieramy wagi we własnym zakresie. Na czas legalizacji zapewniamy urządzenie zastępcze. Przygotowanie wagi do legalizacji obejmuje usunięcie ewentualny usterek, regulację,  sprawdzenie parametrów certyfikowanymi wzorcami masy, obsługę legalizacji. Standardowo wagi są czyszczone. Wdrożyliśmy system, który przypomina naszym klientom o upływających terminach legalizacji. Potwierdzeniem przeprowadzenia legalizacji są naklejone na wadze cechy legalizacji oraz opcjonalne świadectwo legalizacji. Oprócz wag w klasie III mamy możliwości i narzędzia do legalizacji wag w klasie II oraz klasie I (tylko na miejscu użytkowania).

Serwis wag

Zapewniamy profesjonalny i kompleksowy serwis wag. Usługa dotyczy wszystkich wymaganych czynności: wymiana czujników tensometrycznych,  puszek sumujących, naprawa modułów wagowych, konserwacja konstrukcji, regeneracja pomostów, ciśnieniowe mycie wag. Obsługa serwisowa obejmuje  także wyczyszczenie wszystkich komponentów, wykrycie usterki oraz jej usunięcie. W przypadku kiedy naprawa będzie nie opłacalna zaproponujemy zastąpienie starej wagi nową. Wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nadzór

Wagi wymagają okresowej obsługi serwisowej. Regularne przeglądy wag i cykliczne sprawdzenia gwarantują wyższą niezawodność oraz minimalizują ryzyko strat finansowych.

Zapraszamy do  podpisania indywidualnej  umowy na przeglądy serwisowe oraz legalizacje ponowne. Umowy serwisowe uwzględniają stałą gotowość na reakcję zespołu serwisowego w przypadku wystąpienia awarii oraz gwarantują pierwszeństwo w działaniach serwisowych.

Wzorcowanie wag

Wykonujemy wzorcowanie wag laboratoryjnych mechanicznych i elektronicznych. Wystawiamy świadectwo wzorcowania z wykazem wskazań w wybranych punktach pomiarowych wagi. Prawidłowo przeprowadzone usługa wywzorcowanie wagi gwarantuje dokładne wyniki, a przy tym minimalizuje ryzyko wystąpienia pomyłek, które mogą się okazać kosztowne i czasochłonne w skutkach.